Accommodatie
2 verlichte smashcourtbanen,  1 minibaan met slagwand, moderne kantine (zelfbediening) met kleedkamers en 4 douches. Er kan het hele jaar door worden getennist.

Contributie
Jeugdlid: € 54,50 (tot het jaar dat je 18 jaar wordt)  vanaf 18 tot en met 25 jaar: € 75,50
Senioren (vanaf 26 jaar): € 104,50
Gezinsabonnement: (max. 2 senioren en meerdere junioren binnen 1 gezin) € 239,50
Combi-lid (voetbal en tennis) € 20,- korting op het lidmaatschap van de andere club

Competitie
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB competitie.

Tennisles
In het voorjaar en in het najaar worden er tennislessen gegeven.

Jeugd
We hebben veel jeugdleden waar regelmatig activiteiten voor worden georganiseerd.

Nieuw Lid
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar bestuur@tvbiervliet.nl

Kantine regelement

  • Verkopen kunnen tegen pin of contante betaling worden afgerekend of via de consumptiekaart, conform de prijslijst, aanwezig in de kantine.
  • Verkopen dienen door een lid van de T.V. Biervliet te worden afgerekend. Deze persoon dient een andere te zijn dan degene die de consumpties aankoopt.
  • Het bestuur van de T.V. Biervliet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen van leden en niet-leden van de T.V. Biervliet.
  • Er worden geen licht-alcoholische dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Zwaar-alcoholische dranken worden niet verkocht.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het terrein van de vereniging.