Accommodatie

T.V. Biervliet is een gezellige vereniging. Het hele jaar door wordt er op de 2 (verlichte) smashcourt getennist. Enkel bij strenge vorst kunnen de banen niet worden gebruikt. Er kan vrij getennist worden, of er kan worden deelgenomen aan de diverse activiteiten, toss, les, competitie, toernooien.

Jeugd

Jeugdleden zijn het eerste jaar gratis lid. Om zo kennis te maken met de tennis en om te bepalen of tennis iets voor ze is. Daarna wordt het lidmaatschap omgezet naar een betaald lidmaatschap. De betalende jeugdleden krijgen per jaar een bijdrage voor de tennisles van € 15,=, de jaarlijkse bijdrage wordt in mindering gebracht op het lesgeld. Er worden regelmatig leuke activiteiten voor de jeugdleden georganiseerd.

Tennisles

Via je lidmaatschap bestaat ook de mogelijkheid om tennislessen te volgen. In het voorjaar en najaar starten de diverse lessen.  De formulieren worden tijdig door de vereniging verspreid. De tennislessen worden in principe gegeven door Tennisschool Filip Versluys. Overige lesgevers mogelijk. In voor- en najaar uitgebreide info daarover.

Competitie

Er is ook een mogelijkheid om competitie te spelen, district of landelijk. De teamsamenstellingen zijn afhankelijk van het aantal hiervoor inschrijvende leden. We hebben ook jeugdteams.

Contributie

  • Jeugdlid: € 60,00 (tot het jaar dat je 18 jaar wordt
  • Vanaf 18 t/m 25 jaar: € 80,00
  • Senioren (vanaf 26 jaar): € 110,00
  • Gezinsabonnement: (max. 2 senioren en meerdere junioren binnen 1 gezin) € 270,00 

Nieuw Lid
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar bestuurtvbiervliet@gmail.com

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar te worden gedaan door een mail te sturen naar bestuurtvbiervliet@gmail.com. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt gedaan dan wordt er € 25,00 in rekening gebracht.

Kantine regelement

  • Verkopen kunnen tegen pin worden afgerekend of via de consumptiekaart, conform de prijslijst, aanwezig in de kantine. Contante betaling liever niet maar kan wel.
  • Verkopen dienen door een lid van de T.V. Biervliet te worden afgerekend. Deze persoon dient een andere te zijn dan degene die de consumpties aankoopt.
  • Het bestuur van de T.V. Biervliet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen van leden en niet-leden van de T.V. Biervliet.
  • Er worden geen licht-alcoholische dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Zwaar-alcoholische dranken worden niet verkocht.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het terrein van de vereniging.