DSC07237   De tennisvereniging Biervliet is opgericht op 1 september 1970. De vereniging leidde een bloeiend bestaan, met als top een ledental van bijna 200 leden. Eind jaren zeventig kwam hierin echter een kentering, het ledental nam af. Een belangrijke reden hiervoor was het door de gemeente Terneuzen uit budgetoverwegingen vervangen van de gravelbanen door betonbanen. Deze baansoort bleek inderdaad zeer onderhoudsvriendelijk, maar was bij vochtig weer snel onbespeelbaar en veroorzaakte veel blessures. Hierdoor stopten veel leden, daarnaast vertrokken veel leden naar omringende verenigingen met gravelbanen.

Eind jaren tachtig tot en met midden jaren negentig kende de vereniging een bijna slapend bestaan, met een steeds verder afnemend ledental. Op het dieptepunt waren er slechts zeventig leden over, waarvan minder dan de helft actief tenniste. Het was duidelijk dat de accommodatie een rem was op de tennisvereniging. Hier tegenover stond de sterke opkomst van de tennissport in geheel Nederland in de tweede helft van de jaren negentig. Er was duidelijk behoefte aan verandering om het tennis weer te doen leven in Biervliet.

DSC07565Onder leiding van voorzitter Peter Zeegers, gesteund door een grotendeels nieuw bestuur, werd een stap genomen die achteraf een gouden greep bleek. De gehele accommodatie werd in 1999 vernieuwd. De twee betonbanen werden vervangen door twee kunstgrasbanen, de omheining werd geheel vernieuwd, er werd een nieuw terras aangelegd en er werden vier verlichtingsmasten geplaatst. Een sprong in het diepe voor de toenmalige kleine vereniging, slechts ten dele ondersteund door de gemeente. Gelukkig maakte de Rabobank het mogelijk de financiële kant rond te krijgen.

Zoals gezegd een prima beslissing. Het ledenaantal steeg prompt naar meer dan honderd leden. Daarnaast werd nog meer dan voorheen de aandacht gericht op de jeugd. Dit alles resulteerde in een ledenaantal van bijna 170 leden, waarvan meer dan 60 jeugdleden.

Naar landelijke maatstaven een ongekend percentage jeugd.

DSC07567In het jaar 2000 vond voor het eerst het Rabobank Open Haring Toernooi plaats, een toernooi voor dubbels. Bij het opzetten van dit toernooi mochten we profiteren van de kennis van onze collega vereniging Schoondijke. Ook dit bleek een groot succes. Het aantal categorieën is in latere edities toegenomen. Een toernooi dat zich kenmerkt door de typische gezellige en enthousiaste sfeer waardoor de tennisvereniging Biervliet bekend is geworden in de regio.

In weerwil van de nog jonge banen uit 1999 kreeg de TV Biervliet vanaf 2004 te maken met bij tijd en wijle mankementen aan wat mooie egale kunstgrasbanen zouden moeten zijn.

 

P1040516Onderzoek werd verricht; het fenomeen tennisbaan aangelegd boven een oude vuilnisbelt stak [ weer ] de kop op. Een langdurige periode van overleg, plannen voor vervanging, plannen voor vernieuwing, onderhandelen met de gemeente en andere instanties door de “werkgroep TV Biervliet” was hiermee aangebroken.

Pas vanaf 2013, na diverse teleurstellingen, waren er positieve berichten, er scheen licht aan het eind van de tunnel. Er werd voor Biervliet een sportminded plan ontwikkeld door de gemeente Terneuzen in samenwerking met de VV Biervliet en de TV Biervliet.

Kenmerkend daarin : samenwerking en lange termijn voorziening.

P1050136Er werd een overkoepelende Stichting opgericht, SAB [ Stichting Accommodatiebeheer Biervliet ], waaronder beide verenigingen ressorteren.

Daadwerkelijk betekende dit voor de TV Biervliet : de bouw van een eigen clubgebouw met uitgebreid terras, de aanleg van twee nieuwe smashcourtkunstgrasbanen en tevens een minibaan met slagwand.

Dit alles op de nieuwe locatie, gelegen tegen de eerder bestaande voetbalaccommodatie aan. Opening per 6 juni 2015.