Voorziiter: Marc van Strien
Secretaris: Renata Riemens
Penningmeester: Ronny de Poorter

Lid: vacature
Lid: Annemarie Bos
Lid: Michelle van Voren

Commissies: Jeugdcommissie:
Evelien Buijck
Nancy Harte
Debbie

Technische Commissie:
Eddie Doens
Max Klaui
Bert Wilting

Toernooi commissie: (VCL–VTL)
Petra van Strien
Laure van Strien

PR en Sponsorcommissie:
Annemarie Bos
Ronny de Poorter

Tennisschool:
Johnny Blackman
Isabella van Damme

Open Haringcommissie:
Annemarie Bos
Renata Riemens
Anniek de Poorter
Sandra Belde
Marieke Buijsse
Michelle van Voren
Hugo Mullaert

Regelementen:

Baanregelement
Huishoudelijk regelement