Informatie Nieuw Lid
De contributie is om een heel jaar te kunnen tennissen op de nieuwe smash court banen in Biervliet. Als het niet dooit, kun je tennissen. Opzeggen van het lidmaatschap voor volgend jaar, vóór 1 december van het lopende jaar.

Contributie
Jeugdlid: € 42,50 (tot het jaar dat je 18 jaar wordt)
Vanaf 18 tm 25 jaar: € 63,50
Senioren (vanaf 26 jaar): € 92,50
Gezinsabonnement: (max. 2 senioren en meerdere junioren binnen 1 gezin) € 227,50

Competitie
Er is ook een mogelijkheid om competitie te spelen, district of landelijk.
De teamsamenstellingen zijn afhankelijk van het aantal hiervoor inschrijvende leden.
Veelal moet dit gebeuren vóór 1 december. Je krijgt er tijdig een bericht van.
Voor verdere informatie met betrekking tot competitie spelen kunt u zich richten tot onze competitieleiders;

Michelle van Voren                rvanvoren@hetnet.nl
Willy Kouijzer                         akouijzer@hetnet.nl

Tennislessen
Ook bestaat de mogelijkheid om tennislessen te volgen. In het voorjaar en in het najaar starten de diverse lessen op. De formulieren worden op tijd door de vereniging verspreid. In het voor- en najaar uitgebreide info daarover.

Aanmelden bij TV Biervliet zowel voor lessen als voor lidmaatschap :

(Ledenadmin/secretaris):  Renata Riemens         renatahans@zeelandnet.nl

bestuur@tvbiervliet.nl